Adatvédelmi tájékoztató

A NYOLCAS.COM Kft. tájékoztatja a www.nyolcas.com oldalon érdeklődőket az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról.

 1. Adatkezelő(k): Nyolcas.com Kft..

A Nyolcas.com adatkezelési gyakorlata az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

 1. A kezelt adatok köre

Érdeklődők esetében

 • név (nem kötelező)
 • e-mail cím
 • telefonszám

Amennyiben az érdeklődő a honlapon keresztül üzenet formájában érdeklődik, úgy ezzel egyidejűleg nyilatkozik a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról, úgy a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait Nyolcas.com Kft. jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

 1. Az adatkezelés célja

Az érdeklődő által rendelkezésre bocsátott, 2. pontban megjelölt személyes adatokat az Otthon Pont Kft. abból a célból kezeli, hogy az érdeklődőket saját szolgáltatásairól telefonon vagy elektronikus úton közvetlenül is tájékoztassa. Ez alapján az Otthon Pont Kft. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag az alábbi célokból kezeli:

 • az érdeklődő számára a Nyolcas.com Kft. ingatlanközvetítői szolgáltatásának nyújtása
 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a www.nyolcas.com oldalon érdeklődő önkéntes hozzájárulása.

 1. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az érdeklődő esetén az üzenet elküldésének napján kezdődik és az érdeklődő törlési kérelméig tart.

 1. A honlap üzemeltetője

A www.nyolcas.com honlapot a Nyolcas.com Kft. (székhely: 1133 Budapest, Gogol utca 5-7. 4. em. 2., telefonszám: +361-444-8888 e-mail: info@nyolcas.com) üzemelteti, a weboldal üzemeltetéséhez adatfeldolgozót vesz igénybe.

A Nyolcas.com a szerverein tárolt, általa kezelt adatok vonatkozásában minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve a jogosulatlan megváltoztatása, megsemmisítése, felhasználása megakadályozása érdekében. A Nyolcas.com informatikai rendszere olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 1. Az érintettek jogai

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Nyolcas.com által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését.

 1. Jogorvoslat

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

 1. Egyéb tájékoztatás

A weboldalon található, más (nem a Nyolcas.com Kft. által üzemeltetett) oldalakra navigáló linkekre kattintva az érdeklődő a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel. A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért a Nyolcas.com Kft. felelősséget nem vállal.